Naslednje razmišljanje je nastalo na osnovi izkustvenih spoznanj pri delu z ljudmi, ki jih srečujem v svoji praksi. Podkrepljeno z strokovnimi dognanji o fizioloških in socialnih vplivih telesne aktivnosti na psihofizično zdravje človeka, vas morda spodbudi, da bo telesna aktivnost zaradi svojih mnogoterih koristnih učinkov, v kolikor še ni, postala skrbno načrtovan in ne le naključni del vaših življenj.  

Skušam odgovoriti na vprašanje, zakaj je prav visok nivo telesne energije osnova za generiranje in ohranjanje ostalih energij oziroma celotnega energijskega ravnovesja naših teles.

  • Še tako zdrava prehrana ne bo vzdrževala mišične mase našega telesa, če ji ne bomo dodali rednega odmerka gibanja. Če želimo, da telo bolje izkoristi hranila, ki jih s hrano vnašamo v telo, mu moramo z gibanjem dovajati več kisika, ki bo pospešil njihovo izgorevanje. Ob medsebojnem učinkovanju hranil in kisika je izplen višji nivo oz. količina telesne energije. Več energije kultivira tudi več telesne inteligence, kar pomeni, da smo bolj motorični, naši gibi so bolj koordinirani, popravimo držo, telo postane bolj aktivno, čvrsto in se lepše giblje.
  • Visoka stopnja telesne energije generira višji nivo mentalne energije, izboljšuje samopodobo in spreminja prepričanja. Kako? Ko z zadnjimi močmi premagujemo tekaške oz. kolesarske kilometre ali vztrajamo v položaju, ki zahteva veliko moči, ko potisnemo sebe čez rob in zdržimo, te občutke zaupanja v svoje sposobnosti nezavedno prenesemo v vsakdanje življenje, k opravljanju delovnih nalog. S prepričanjem, da zmoremo, lažje in bolje opravljamo zastavljene naloge in gradimo temelje resnične samozavesti.
  • Visoka stopnja telesne energije je osnova za razvoj čustvene inteligence, kar pomeni, da bolje upravljamo s svojimi čustvi. Če poznamo mišice in občutek, ki ga ustvari gib, hitreje zaznamo katero čustvo se poraja v nas oz. kateri nevidni vodnik nam narekuje naše delovanje. Vsled hitrejših zaznav imamo več časa, da se odločimo, kakšna bo naša reakcija. Zavemo se, da nismo isto kot čustveno stanje, v katerem se trenutno nahajamo, pač pa, da »sem jaz konstanta s svojimi vrednotami in lastnostmi, čustvena stanja pa se spreminjajo«. S tem razvijamo čuječnost, ki pomeni pronicljivo motrenje samega sebe. Z boljšim stikom s svojimi občutji in čustvi, ne nadziramo le čustvenih reakcij, pač pa razvijamo empatično vedenje, lažje sprejemamo drugačnost in postanemo bolj strpni.
  • Visok nivo telesne energije ustvarja inovativno in kreativno okolje. V telesu se med gibanjem porodi občutek svobode izbire, občutek, da je vse mogoče, da ni neumnih idej. Postanemo bolj pogumni, ne samo pri gibanju, tudi v življenju in lažje spregovorimo o svojih razmišljanjih. Postanemo bolj prilagodljivi, hitreje odvržemo vse nepotrebno in naredimo prostor ustvarjalnosti, ki je občutljiva dama. Razcveti se šele, ko je osvobojena suženjstva logičnega razmišljanja. Lahko nam celo reši življenje, če zmanjka obstoječih znanj in znanih rešitev. Ko se razgalimo s svojimi idejami, tudi ego trči sam vase in nima tam kaj iskati.
  • Pri visokem nivoju telesne energije lahko prestrežemo odmev svojega telesa, kar omogoči globok pogovor s seboj. Tu se skriva duhovna energija. Telesu z gibanjem omogočimo, da se samo odloči, katero aktivnost bo izbralo. Najbolje se odziva tam, kjer je njegova naravna inteligenca najbolj razvita in najde največje udobje v gibanju. To je odraz esence našega celotnega delovanja. Spoznamo jo, ko nas poboža neverjeten občutek svobode, ki nas dela tako zelo žive. S poznavanjem esence smo bližje življenjskemu poslanstvu.
  • Z mnogimi urami telesne aktivnosti se odprejo vrata v nas same, v samorefleksijo, s čimer postanemo bolj pogumni pri vseh življenjskih interakcijah in podvigih. S poznavanjem sebe bolj pogumno vstopamo v medsebojne odnose in se več družimo. Povečana možnost sklepanja znanstev nam omogoča razvoj socialne inteligence in socialnega kapitala.
  • Neaktivnost ali območje ugodja je zelo nevarno ne le za razkroj fizičnega telesa, pač pa celotne osebnosti. Oblika telesa ni le gensko pogojena, temveč je odraz vsega nevidnega v nas. Če v nekem obdobju prekinemo odnos s svojim telesom, se ta informacija vključi v našo zavest, čustva, voljo do ustvarjalnega in osmišljenega življenja. Pomanjkanje telesne energije velikokrat vodi v bolezen in osamo.  

Redna telesna aktivnost ni prijetna le sama po sebi, s kopico pozitivnih učinkov predstavlja temelj zadovoljnega, srečnega in uspešnega delovanja vsakega od nas.

Alenka Zdešar, karierni in poslovni coach