Identiteta in osebna blagovna znamka (OBZ)

Jasno definirana osebna in profesionalna identiteta je temelj, na katerem lahko zgradimo osebno blagovno znamko!

Namen ugotavljanja osebne in profesionalne identitete ter izgradnje osebne blagovne znamke je, da pokažemo ljudem, kdo smo v resnici, da se povežemo z okoljem, osebnostno rastemo, se aktualiziramo in uresničimo svoje poslanstvo.

Identiteta je tisto, kar nas določa kot osebo. Pomeni enakost, nespremenljivost, istovetnost, ko sebe občutimo kot unikatno entiteto, enkratno in neponovljivo, z vsemi plusi in minusi, ki tvorijo naše bistvo. Identiteta kot samopodoba je tisto, kar si mislimo o sebi, samorefleksivni proces, je zbirka prepričanj, skozi katera se filtrirajo vsi dogodki, ki pridejo do nas in gredo iz nas. Pomembni kvaliteti identitete sta pristnost in iskrenost, da komuniciramo tisto, kar v resnici smo, da smo dosledni in etični v različnih okoliščinah in s tem ustvarjamo zaupanje.

Osebna blagovna znamka je jasna, močna in privlačna javna podoba, je neotipljiva spremenljivka, ki posamezniku pomaga oblikovati samopodobo in povečuje njegovo tržno vrednost. OBZ je javna projekcija naše osebnosti in naših sposobnosti, je vse tisto, kar sporočamo javnosti oziroma vse tisto, kar javnost o nas dojema – ime, videz in slog oblačenja, osebnostne lastnosti in veščine, obnašanje, izobrazbe in usposobljenosti, socialna mreža, javni nastopi, naš razvojni potencial, itd.

OBZ pomeni predvsem vrednote in življenjsko filozofijo posameznika. Že danes, še bolj pa v prihodnje, bo imela v primerjavi s formalno izobrazbo, delovnimi izkušnjami in pripadnostjo določenim elitam, vedno večjo veljavo. V delovanju posameznika bodo pomembne predvsem stopnja integriteteoziroma ugled, vrednote in kompetentnost.

Po mnenju strokovnjakov obstajajo trije dejavniki, ki sestavljajo OBZ: 1. oseba sama Slika, ki jo vidijo porabniki, ko se spomnijo na neko osebo. Predstavlja vrednote, osebnost, znanja in sposobnosti, ki to osebo naredijo unikatno v primerjavi z ostalimi. 2. obljuba, ki pove, kakšno raven »storitve« lahko pričakujejo od neke osebe. 3. medsebojni odnosi Kakšne odnose goji neka oseba, koliko vpliva ima na druge, ji radi prisluhnejo, sledijo, ji zaupajo….

Kako do OBZ?

Če se želimo v svoji koži dobro počutiti in doseči, da si nas ljudje zapomnijo, moramo imeti sistem vrednot, ki nam zagotavljajo zaupanje, moramo s pomočjo kompetenc ustvarjati dodano vrednost, imeti oblikovan osebni slog in osebno vizijo, ki nas dela karizmatične.

Vrednote in cilji

Osebni sistem vrednot je podlaga za naše odločitve. Določajo, čemu v življenju priznavamo veliko načelno vrednost in zato tej stvari dajemo prednost. Naše vrednote nas motivirajo in usmerjajo ter močno vplivajo na odnos do ciljev. Najsi bomo še tako talentirani, bomo brez osredotočenosti na svoje cilje, pravilnega postavljanja prioritet in učinkovitega porabljanja časa, zelo težko uspešni pri realizaciji ciljev.

Vrednote in sistem odločanja so posledica naših stališč in prepričanj, ki jih oblikujemo nekje do začetka pubertete. Omejujoča prepričanja in toga stališča imajo lahko izjemno negativen vpliv na naš razvoj, zato bi čiščenje stališč in prepričanj v sklopu osebnostne rasti moralo potekati kot proces osebne higiene celotno življenje.

Kompetence

Kompetentnost je opravilna zmožnost, ki jo je mogoče v celoti pridobiti le s konkretno izkušnjo. Je skupek notranjih struktur posameznika, njegovo razmišljanje, občutenje in delovanje (samozavedanje, samoregulacija in socilane spretnosti). Bolj kot znamo te strukture pretvoriti v opravilno sposobnost, bolj smo kompetentni in večja naj bi bila moč naše osebne blagovne znamke. Kompetentnost je največji vir samoaktualizacije in varnosti.

Za kompetentnost posameznika je izredno pomembna čustvena inteligenca, ki je sposobnost biti uspešen v ravnanju s samim seboj in v odnosih z drugimi. Kaže se v tem, kolikšen delež osebne zmogljivosti je sposoben pretvoriti v delovne spretnosti.
 
Poleg čustvene je izjemnega pomena kreativna inteligenca. V njej je največja rezerva človekovega razvoja nasploh. Najlažje smo ustvarjalni na področjih, kjer so naše naravne, prirojene inteligence najbolj razvite. Surovine naše ustvarjalnosti so razmišljanja, raziskovanja in znanja, ki jih zbiramo celo življenje in jih med seboj na novo povežemo.

Vizija in karizma

Se vam v glavi vrti slika? Dajte jo na papir, to je vaša vizija. Odgovorite si, kako želite živeti čez deset, dvajset let. Učinkovita vizija je privlačna podoba prihodnosti, ki jo lahko dosežemo, če zagnano sledimo svojim željam, vrednotam in poslanstvu. Ima korenine v sedanjosti, usmerjena pa je v prihodnost, zato nam pomaga, da lažje prepoznamo priložnosti, ki se nam ponudijo in je lahko močan motivacijski dejavnik, ki vpliva na sprejemanje odločitev in usmerja naše delo.  

Osebni viziji dodajte vizijo sebe, t.j. iskren povzetek v treh stavkih »kdo sem in kaj želim narediti.« Ugotovite, kaj vas žene, kaj vam je pomembno, napišite množico ciljev. Raziskujte osebno poslanstvo: Kakšen prispevek želim dati družbi? Po čem želim biti prepoznaven? V čem sem edinstven?

Moč, ki jo v sebi nosi energija karizme, navadno izvira iz življenjskega poslanstva posameznika. Karizmatični ljudje se sebe zavedajo v vseh plasteh delovanja in mirno govorijo svojo resnico. Močno se čutijo povezani s svojim telesom, znajo prisluhniti njegovim finim sporočilom. Ker se močno zavedajo soljudi in jih tudi upoštevajo, so sposobni na njih pozitivno vplivati.  

Edinstvenost oz. Osebni diferenciator 

je tisti del OBZ, tisti del pojavnosti in osebnosti, ki posameznika loči od drugih in mu daje gotovost preživetja.

Ste že kdaj poskušali odgovoriti na vprašanje Kdo sem, kaj me najbolj označuje kot osebnost?

1. Vzemite list papirja in poskusite. Napišite svoje lastnosti, sposobnosti, veščine, znanja, talente, vizijo oziroma svoje videnje sveta ter ideje in cilje, ki jih želite uresničiti.
2. Poskusite najti nekaj besed, s katerimi želite, da vas opisujejo in na njih oblikujte svojo osebno znamko.
3. Odgovorite na nekaj vprašanj:

  • Kdo sem in kam grem?
  • Katere so vrednote, ki me ženejo?
  • Kakšno vizijo imam in kaj bi rad naredil?
  • Kakšna je moja pojavnost, drža in celostna podoba, kaj sporoča?

Zdravje in energija, osebni slog in javna podoba, javni nastop, bonton in protokol

Zdravje in lepota telesa postajata v sodobnem tempu življenja neviden kapital, ki se ga zaveda vse več ljudi. Skrb za zdravje in javno podobo je izjemnega pomena tudi za oblikovanje OBZ. Pokončna drža, umirjeno gibanje in govorjenje, pogled usmerjen v oči, urejena obleka, vešči javni nastopi, predstavlja okolici zaupanja vredno osebo, ob kateri se drugi dobro počutijo. Taka harmonična podoba ustvarja dober prvi vtis, ki je zelo odvisen od tega, kako izgledamo, kaj izžarevamo, kako nekaj povemo in deloma tudi kaj. Po 30 minutah samo 3% ljudi spremeni svoje prvo mnenje!

V življenju povezujemo energijo s sposobnostjo teles, da opravljajo delo.Vsaka celica, organ in sistem ima svojo lastno energijo in vibracijo. Način kako vibriramo označuje naše energijsko stanje oziroma stopničko, v kateri je našazavest. Delujemo z nivoja fizične, čustvene, mentalne in duhovne energije, zato je zelo pomembno, da se redno in konstantno posvečamo kultiviranju vsake od njih.

Telesna energija je temelj našega osebnega in poslovnega razvoja. Tu se vse začne. Determinira jo stopnja prehranjenosti in kondicijske pripravljenosti telesa. Uravnoteženo prehranjevanje in zmerna vadba prispevata k zdravju, energiji, vitalnosti, čilosti, lepoti, pa tudi samospoštovanju, pozitivni samopodobi, občutku samonadzora. Pomembno je, da nas ne ubija izkušnja z lastnim telesom, ker ga ne sprejemamo in smo zato prekinili odnos z njim.

Človeško telo skupaj z oblačili tvori likovno celoto. Oblačila so predmeti, s katerimi dopolnjujemo in spreminjamo svoj zunanji videz. Imajo več funkcij: uporabno-ščitijo telo, simbolično-govorica oblačil in estetsko-zadovoljujejo potrebo po lepoti. Če dodamo temu še poznavanje pravil lepega obnašanja v različnih situacijah vsakdanjega življenja, smo veliko prispevali k oblikovanju dobre OBZ.

1. V programe vključujemo t.i. peripatetični (pohajkovalni) coaching*, saj se nove ideje najraje rojevajo v neformalnem, še posebej pa naravnem okolju, izven uradnih pisarniških prostorov, med skupno hojo ali tekom. Nordijska hoja, ki jo vključujemo v coachinge, je zelo primerna oblika treninga v te namene.
*Peripatetični coaching (op.p. pohajkovalni coaching) – izvira iz starogrške besede peripatos, kar pomeni pohajati. Šola peripatetikov, ki jo je Aristotel ustanovil v Atenah, je gojila raziskave posameznih znanosti, Aristotel pa je predaval svojim učencem med dolgimi sprehodi, od koder tudi ime.

2. Pogovorimo se o uravnoteženi prehrani, vnosu potrebnih hranil in ustrezni energijski vrednosti hrane (ravnotežje ogljikovih hidratov, maščob, beljakovin, vitaminov, mineralov, vode), ki omogoča optimalni psihofizični razvoj, dobre intelektualne sposobnosti, vitalnost, poveča splošno odpornost in delovno storilnost, izboljša dobro počutje in razpoloženje.

3. Videz in oblikovanje podobe v skladu z osebnostnimi lastnostmi posameznika ima velik vpliv na njegov uspeh, zato je zavesten pristop k oblikovanju videza nujen. Zaradi vedno hitrejšega življenjskega ritma smo se izjemno izurili v zaznavanju in vrednotenju podob. S svojo podobo vplivamo najprej nase, nato še na druge, ki povezujejo videz in našo osebnost. Obleka, ki skupaj s telesom oblikuje celovito podobo, je pomemben del splošnega vtisa in ker o nas marsikaj pove, lahko rečemo, da je del naše identitete. Ustrezati mora našim osebnostnim lastnostim in biti skladna z našim načinom življenja in dela.
Skupaj analiziramo vaše naravne danosti: obliko telesa, obliko obraza, naravno obarvanost, definiramo in nadgradimo slog oblačenja.
Pogovorimo se o ustreznih barvah, krojih in nivojih oblačenja, ki so primerna za posameznika in posamezne priložnosti.

Pošljite vprašanje oziroma povpraševanje preko obrazca Povpraševanje in predlogi ali nam pišite na smernik@galerija-zivljenja.si