Clearing

  • je metoda, ki posamezniku pomaga priti do jasne slike o sebi in svojih dejanskih okoliščinah. Na osnovi tega lahko naredi prave korake v smeri učinkovitega in uspešnega življenja.
  • predstavlja celovit sistem teorije in prakse, zasnovan na komunikaciji in medsebojnih dialogih med usposobljenim clearerjem (trenerjem) in zainteresiranim klientom v enakopravnem, varnem in etičnem odnosu.
  • temelji na odkritju, da številni psihološki problemi nastajajo kot rezultat nesposobnosti uresničevanja avtentičnega in zadovoljujočega medčloveškega odnosa.

Clearing je metoda osebnega razvoja s coaching in terapevtskim pristopom. Ukvarja se z reševanjem človeških problemov ter življenjskih težav, ki izhajajo iz mentalnih, čustvenih, spiritualnih sfer in potreb ter iz odnosa z drugimi. Slikovito bi lahko rekli, da je psihoterapija inkubator, ki pomaga, da se nekaj rodi in začne živeti, medtem ko coaching predstavlja odprto igrišče,kjer se dajejo goli in prejemajo nagrade. Medsebojni odnos med klientom in trenerjem je v psihoterapiji bolj negovalnega in zaščitniškega značaja, v couchingu pa ko-kreativen in konfrontacijski odnos dveh odraslih enakopravnih posameznikov.

Cilj clearinga je povečanje človekovih sposobnosti in kompetenc, boljšega izkoriščenja potencialov in talentov ter izboljšanja odnosov z drugimi. S svojo enostavnostjo, učinkovitostjo in prebojnostjo delovanja daje hitre rezultate.

Besedo clearing lahko prevajamo na več načinov (očistiti, prečistiti, razjasniti). Nastal je v šestdesetih letih v Kaliforniji, na začetku računalniške dobe, celo v istem geografskem prostoru, v Silicijevi dolini ter neposredni bližini Stenford univerze, najbolj pomembne izobraževalne ustanove na zahodni obali Amerike, zato so pristopi in orodja clearinga odraz potreb sodobnega človeka in časa. Temelje je postavil Charles Berner v svoji knjigi »Mojstrstvo komuniciranja«.

Pet nivojev clearinga

V clearingu je poudarek na procesiranju, dialogu in vodenih mentalnih, čustvenih in telesnih tehnikah. Naš um deluje na več nivojih:

-1 in 1. nivo: Jaz in odnosi  

2. nivo: Cilji in problemi

3. nivo: Sram in slaba vest

4. nivo: Zakoreninjena stališča (toge črte osebnosti)

5. nivo: Čustveno čiščenje

Komu je namenjen clearing

V smislu osebnega razvoja ga priporočamo vsem, ki želijo doseči v življenju več na kateremkoli področju. Deluje kot preventiva, kot mentalna in čustvena higiena pred psihičnimi in fizičnimi tegobami in kot psihična pripravljenost na velike spremembe v življenju.

Koristi clearinga

*Dvig zavesti in samozavesti;

*Vitalna energija je usmerjena navzven, večja ekstrovertnost;

*Povečane komunikacijske sposobnosti;

*Večja odprtost do drugih ter jasne meje;

*Visok nivo notranje avtonomije in svobode;

*Definirani osebni in profesionalni cilji;

*Sposobnost transformiranja problemov v projekte;

*Konstruktivnejše in učinkovitejše delovanje;

*Hitrejše in pogostejše sprejemanje odločitev;

*Osvoboditev od sramu in slabe vesti;

*Dekodiranje negativnih življenjskih scenarijev in destruktivnih črt osebnosti;

*Čustvena razbremenitev in notranje zadovoljstvo;

*Učinkovitejša uporaba notranjih potencialov.