Coaching in life coaching

Coaching

 • je interaktivni proces in strokovna pomoč, ki pomaga posameznikom in podjetjem, da s pomočjo lastnega miselnega procesa in razvoja dosežejo izboljšave, začno konkretne akcije in dosežejo merljive rezultate.
 • je orodje, s katerim coach odpravlja ovire pri posameznikih in timih ter izboljšuje njihovo učinkovitost. “Zdravi” ljudi od ne vem in ne morem, njegov  cilj je, da gre klient čim hitreje v akcijo.
 • je sistematični pristop, ki s pomočjo vprašanj usmerja in omogoči izboljšanje sposobnosti in učinkovitosti v smeri začrtanega cilja.

Z coachingom lahko posežemo na vsa področja človekovega delovanja in se lotimo celovitega osebnega in kariernega razvoja. Izvajamo ga trenerji (coachi), ki uspešno zaznavamo, kje so klientovi potenciali in notranje kapacitete. Pomagamo mu, da ugotovi manjke v smislu kompetenc ali veščin, opusti neučinkovite oblike razmišljanja, vedenja in ravnanja ter odkrije svoj življenjski namen. Coachi smo izurjeni, da poslušamo in zastavljamo ključna vprašanja, ki pomagajo posameznikom in organizacijam, da sami pridejo do najboljših rešitev. Uspeh je odvisen od zmožnosti in pripravljenosti osebe, da nova znanja uporabi v praksi.

Komu je coaching namenjen

Posameznikom, ki želijo »osvoboditi« vse svoje zmožnosti in sposobnosti, pridobiti več moči in energije, več ugleda in karizme, managerjem, podjetnikom, vodjem, ki želijo dobro načrtovati in dosegati svoje cilje, izboljšati rezultate svojega podjetja, oddelka, tima in sebe.

Najpogosteje posega na področja učinkovite komunikacije in medosebnih odnosov, upravljanja s časom, čustvi in stresom, postavljanja in doseganja ciljev, spremembe zakoreninjenih prepričanj in stališč, osebnostni leadership (vrednote, identiteta, ravni mišljenja), tehnik učinkovitega in samozavestnega javnega nastopanja, reševanja problemov in konfliktov, sprejemanja odločitev, povečanja ustvarjalnosti, iskanja ravnovesja med zasebnostjo in poslom ter oblikovanja sebe kot OBZ…

Koristi coachinga

 1. izboljšati osebne in karierne dosežke,
 2. »osvoboditi« in uporabiti speče potenciale in talente,
 3. znati učinkovito postavljati cilje in jih dosegati v čimkrajšem času,
 4. spoznati tehnike za učinkovito komunikacijo z drugimi in samim seboj,
 5. graditi dobre medsebojne odnose.

Faze coachinga

 1. uvodni pogovor, določanje namena in ciljev,
 2. podpis dogovora o načinu dela,
 3. coaching srečanja, ki trajajo od 1-2 uri,
 4. število in vsebino srečanj dogovorimo po uvodnem pogovoru, na podlagi katerega pripravimo program in dinamiko srečanj.

Pošljite povpraševanje preko obrazca Povpraševanje in predlogi ali nam pišite na smernik@galerija-zivljenja.si