Učinkovita medsebojna komunikacija
Komunikacijske veščine sodijo med osnovna orodja dobrega vodenja in uspešnega dela z ljudmi. V pravem trenutku povedati pravo stvar, odkrito in jasno, v pravem trenutku poslušati, pomeni zavestno voditi dobro prilagojeno komunikacijo. Je dvosmerni proces, ki si ga lahko predstavljamo kot krog. Poslušanje je pomembnejše od govorjenja in kdor želi vplivati na sogovornika mora v središče postaviti njega, njegove vrline, s tem ustvariti pozitivno vzdušje. Ločite ljudi od problema, ločite sebe od trenutnih čustvenih stanj, osredotočite se na interese, ne na stališča, poiščite obojestransko korist, uporabljajte nevtralna merila, pazite na neverbalno komunikacijo! Vpeljite v podjetju termine, ko je vodja na voljo za pogovor s sodelavci in uporabljajte vizualni managment.

Jože Colarič, predsednik uprave Krka d.d.: Za to, kar ti sporočajo sodelavci,  je treba imeti tako velika ušesa, kot jih imajo sloni.


Medosebni odnosi v skupini
V podjetja prihajamo zaradi dela, odhajamo zaradi ljudi in neustreznih odnosov. Dolgoročno gibalo uspešnosti poslovanja so dobri medosebni odnosi, saj počutje posameznika v delovnem okolju vpliva na njegovo delovno uspešnost. To niso plače, to so iskrenost, držanje dane besede in obljub, stalni stiki s podrejenimi. Želimo delati v okolju, kjer se počutimo del ekipe, kjer vlada vzajemno sodelovanje in smo del velike zgodbe. Naučiti se moramo poslušati, spodbujati odprt dialog in prenašanje znanja, ugotoviti kakšni so odzivi posameznika na ljudi, prepoznavati skupne vrednote v skupini, sprejeti nekaj pravil, jih zapisati in se jih nato držati, da ne uničimo doseženega, sploh pa ne v interesu dobička. V skupini smo lahko drug drugemu zrcalo, skupaj izpolnjujemo poslanstvo učiteljev drug drugemu in pospeševalcev osebnega razvoja in se naučimo, da zrcala ne razbijemo, ko jim podoba v njem ni všeč, ampak spremenimo sebe.

Dr. Alojz Ihan:  Uspešen človeški kolektiv potrebuje neko skupinsko voljo, skupinsko osebnost, skupinske obrede. 

Medgeneracijsko sodelovanje in mentorstvo
Znanje o prednostih medgeneracijskih kolektivov, poznavanje vedenja in vrednot posameznih generacij (baby boom, X,Y) povečuje zaupanje in sodelovanje ter vzpostavi močne povezave med njimi. Povezovanje različnih generacij pomeni izmenjavo informacij v vse smeri. Akumulirano znanje, strokovne veščine, izkušnje in modrost starejših sodelavcev imajo lahko v kombinaciji z zdravjem zelo ugoden vpliv na delovno učinkovitost. Razlikujejo bistveno od nebistvenega, sposobni so sproščene inovativnosti, bolje rešujejo probleme, bolje svetujejo, dajejo občutek varnosti, zmožnost čakanja in opazovanja. Skrite zmožnosti starejših zaposlenih je treba izrabiti, zlasti v smislu prenosa znanja in izkušenj na mlajše z mentorstvom, pooblaščanjem in delegiranjem. Zaposleni, ki ima znanje, izkušnje, kompetence, socialno mrežo in tega ne prenese na sodelavca, je velika izguba za podjetje.

Dušana Findeisen: Merilo za to, da nekdo postane mentor, ni njegova starost, temveč znanje, izkušenost, sposobnost vstopiti v dialog.

 


 

Retorične veščine in prepričljiv javni nastop
Kadarkoli javno spregovorimo, govorimo retorično. V vsakodnevnih, na videz trivialnih razgovorih, v različnih medijih, v vzgojno-izobraževalnem sistemu, na delovnem mestu se nevede znajdemo v vlogi govorca. Dobro znanje retoričnih veščin nam da izhodiščno prednost, ponuja nam orodja za učinkovito argumentacijo in prepričevanje, usklajeno nebesedno in besedno izražanje, sestavljanje govorov, predstavitev, poslušanja, branja in zapisovanja. Retorične veščine nas spremenijo v dobrega poslušalca ter opazovalca, z njihovo pomočjo lažje ocenimo svojega sogovornika. Posamezniku pomaga do samozavestnega, prepričljivega in iskrenega nastopa, s katerim lahko učinkovito predstavi sebe in svoj produkt oz. storitev ali odnos do problema.  Ko tremo spremenimo v pozitivno vznemirjenje, komuniciranje postane izziv in užitek.

Marcus Tullius Cicero: Govornik se mora najprej domisliti, kaj bo rekel, potem mora urediti svoja odkritja in jih v svojem govoru izvesti z učinkovitostjo in šarmom.