Mediacija in mediator

Mediacija

 • je metoda reševanja sporov, ki spodbuja sodelovanje pri iskanju rešitev in opušča nasprotniško naravnanost vpletenih (mediantov) v konfliktu.
 • je komunikacijski in sodelovalni proces, ki temelji na aktivnem poslušanju, konstruktivni komunikaciji, upoštevanju želja in potreb vseh sodelujočih, ustvarjanju boljših odnosov in iskanju skupne rešitve, ki zadovolji vse vpletene strani. Izkušnje kažejo, da so rešitve, ki so dogovorjene v mediacijskih postopkih trajne in da se sklenjeni dogovori uresničijo.
 • je proces, v katerem mediator, kot tretja nevtralna stran, sodeluje s strankami in skrbi, da komunikacija poteka zaupno, konstruktivno, v vzdušju spoštovanja, dostojanstva in odkrivanju skupnih točk.

Mediator

 • je oseba, ki je usposobljena za vodenje procesa mediacije. Pomaga udeležencem, da konstruktivno izrazijo probleme, želje in potrebe. Skrbi za proces, glede vsebine se ne opredeljuje.
 • udeležencem pomaga spremeniti kakovost konfliktne in destruktivne interakcije v proaktivno in konstruktivno, ki omogoča, da udeleženci razgradijo konflikt in poiščejo rešitev, ki je sprejemljiva za vse.

Prednosti mediacije so v hitrosti doseganja rešitve (eno ali nekaj mediacijskih srečanj), učinkovitosti (od 50 % do 95 % uspešnost), nizkih stroških, prostovoljnem in aktivnem sodelovanje udeležencev in veliki zanesljivosti dogovora.

Vrste in področja mediacije

Mediacija lahko poteka v različnih okoljih in področjih na formalen in nerofmalen način.

Formalna mediacija kot posredovanje v sporih je lahko

 • družinska (spori glede dediščine, lastniški in mejni spori, razveza zakonske zveze, vzgoje in varstva otrok, preživnine, delitve premoženja, …)
 • gospodarska (spori glede pogodbenih razmerij, odškodninski spori, spori glede terjatev, izvršb, …)
 • v podjetjih (ureditev delovnega razmerja, kolektivni delovni spori,…)
 • šolska (razmerja med učitelji in učenci, med učenci, učitelji in starši,…)
 • prostorska in okoljska,
 • v zdravstvu,
 • v športu,
 • …..

Neformalna mediacija lahko poteka na delovnem mestu, v medsosedskih sporih, prijateljskih odnosih, v vsakdanjem življenju ipd.

Mediacija kot metoda reševanja sporov in uporaba Mediacijskih veščin v vsakodnevnem življenju

Če želite pridobiti komunikacijske kompetence, se udeležite ene od naših delavnic iz sklopa Mediacijske veščine v vsakodnevnem življenju.

Če ste v konfliktu ali sporu in potrebujete strokovno osebo za mirno reševanje nastale situacije, nam pišite na smernik@galerija-zivljenja.si.