Mediacija kot metoda reševanja sporov

Če ste v sporu ali bi ga radi preprečili, nam pišite in pomagali vam bomo rešiti nastalo situacijo po mirni poti.

Izpolnite priloženi obrazec Predlog za začetek postopka mediacije ali uporabite spodnji obrazec. Lahko nam tudi pišete s kakšnim problemom se srečujete na smernik@galerija-zivljenja.si in vas bomo kontaktirali. Po potrebi se bomo, v kolikor še ni bila seznanjena ali še ni privolila v sodelovanje v mediacijskem postopku, z drugo vpleteno stranko dogovorili za sodelovanje mi.

Podrobnosti poteka mediacijskega srečanja, temeljna načela in pravila mediacije, ki jih spoštujemo v komunikacijskem procesu so zajeta v Dogovoru o mediaciji, ki ga sklenemo pred začetkom mediacijskega srečanja in vsebuje:

• Prostovoljnost in namen
• Sprejemanje temeljnih pravil
• Vloga mediatorja
• Nevtralnost mediatorja
• Zaupnost vsebine mediacijskih srečanj
• Trajanje mediacije in prekinitev procesa
• Zamenjava mediatorjev
• Potek srečanj in stroški

Temeljna načela mediacije

Načelo nepristranskosti in nevtralnosti mediatorja
Načelo prostovoljnosti
Načelo zaupnosti

Temeljna pravila

Dostojanstvo in spoštljivost
Enakopravnost
Ko eden govori, drugi posluša
Odsotnost nasilja, sovražnosti, groženj in žalitev

Trajanje mediacijskega srečanja je zelo težko natančno napovedati. Določa ga predvsem narava spora in aktivnost mediantov pri reševanju le-tega. Običajno posamezno mediacijsko srečanje traja od 90 od 120 minut, večina primerov se reši v 1 do 5 srečanjih. O pogostosti srečanj in terminih se medianta in mediator dogovorjajo sproti ali že na prvem srečanju.

Cena mediacijske ure (60 minut) znaša 60 EUR (DDV ni vključen). Medianta krijeta stroške v enakih delih, v kolikor se ne dogovorita drugače.

Mediacijsko srečanje po želji zaključimo z zapisom dogovorjenega v obliki dogovora ali sporazuma.