Učinkovita medsebojna komunikacija – delavnice komunikacijskih veščin

Komunikacijske kompetence se nahajajo vedno v odnosu in ne v posamezniku!

Komunikacijskih veščin se začnemo učiti že v otroštvu. Smo „otrok pogovora“ od spočetja do smrti, za razvoj in obstoj potrebujemo pogovor z besedami in brez njih. Preko komunikacijskega procesa se socializiramo in izobražujemo, spoznavamo sebe in druge, iščemo svoje mesto v družbi in se organiziramo v različne skupine. Pri komuniciranju gre za osebno izpostavljanje, odprtost in ranljivost osebe, ki vstopa v odnose z drugimi, zato je razvoj komunikacijskih spretnosti nuja in osnovno sredstvo za življenje.

Komunikacijske veščine sodijo med osnovna orodja dobrega vodenja in uspešnega dela z ljudmi. V pravem trenutku povedati pravo stvar, odkrito in jasno, v pravem trenutku poslušati, pomeni zavestno voditi dobro prilagojeno komunikacijo. Je dvosmerni proces, ki si ga lahko predstavljamo kot krog. Poslušanje je pomembnejše od govorjenja in kdor želi vplivati na sogovornika mora v središče postaviti njega, njegove vrline, s tem ustvariti pozitivno vzdušje. Ločite ljudi od problema, ločite sebe od trenutnih čustvenih stanj, osredotočite se na interese, ne na stališča, poiščite obojestransko korist, uporabljajte nevtralna merila, pazite na neverbalno komunikacijo! Vpeljite v podjetju termine, ko je vodja na voljo za pogovor s sodelavci in uporabljajte vizualni management.

Transformacijski način vodenja pogovora je metoda, kjer so čustva integralni del procesa, ki nam nudi orodja, s katerimi si lahko pomagamo spremeniti kakovost konfliktne in destruktivne interakcije v proaktivno in konstruktivno. Lahko razgradimo konflikte ali pa poskrbimo, da do njih sploh ne pride. Gre za to, da jih lahko rešujemo še preden nastanejo, da na primeren način predstavimo svoje stališče, svoj pogled, sprejmemo tudi pogled drugega in ga ne zavrnem. S transformacijskim načinom vodja zaposlene lažje navdušuje za cilje organizacije in lažje doseže, da mu sledijo.

Pripravili smo sklop predavanj in delavnic, ki vsebujejo veščine kot so aktivno poslušanje, asertivno komuniciranje, obvladovanje konfliktov, stresa ….:


Veščine aktivnega poslušanja

Aktivno poslušanje je temelj učinkovite komunikacije in dobrih medčloveških odnosov. Šele, ko slišimo in razumemo drugo osebo, z njo komuniciramo in vzpostavljamo medsebojni odnos. Aktivno poslušanje ni samo pozornost, očesni stik in obrazna mimika, je tudi poslušanje neizgovorjenega in sprejemanje sogovornika!

Vsebina:
– kaj je aktivno poslušanje
– spretnosti aktivnega poslušanja
– aktivni poslušalec

Komunikacija in medosebni odnosi

Strokovnjaki za medčloveške odnose so ugotovili, da je najzanesljivejša pot za ustvarjanje kooperativnih odnosov, namenjanje pozornosti drug drugemu. Pri odnosih gre vedno za vzajemno zadovoljevanje potreb in skupen razvoj, zato se je za odnose vredno potruditi!

Vsebina:
– elementi konstruktivnega odnosa
– ovire za konstruktivni odnos
– vloga in pomen čustev ter asertivnega komuniciranja

Veščine obvladovanja konfliktov v osebnih in poslovnih okoljih

Konflikt je v širšem pomenu vsako srečanje neusklajenih dejavnikov. Je sestavni del življenja, ki se mu prav nihče ne more izogniti in stanje, ki terja odzivanje ter spremembe. Z znanjem spretnosti reševanja konfliktov se nam odprejo priložnosti, da se prilagodimo raznolikostim, ki so naravne in zdrave karakteristike naše družbe. Razrešeni konflikti prispevajo k razvoju in osebnostni rasti, nerazrešeni k zastoju in entropiji posameznika!

Vsebina:
– kaj je konflikt in njegove značilnosti
– vrste, narava in globina konfliktov
– stili odzivanja in razreševanja konfliktov

– prepoznavanje in obvladovanje ter razreševanje konfliktov v poslovnih okoljih
– sposobnost ločevanja osebe od problema
– tehnike obvladovanja čustev in stresa

 

Pošljite prosim povpraševanje:

Kontaktirali vas bomo in se dogovorili o nadaljnih aktivnostih.