Samo-organiziranost

Dobro samorganizirani ljudje so ne le produktivni, pač pa tudi bolj učinkoviti in zavzeti. Naučijo se delati stvari na način, ki prinaša rezultate, pravilno postavljati prioritete, biti osredotočeni, rešijo se vseh motilcev, ki jemljejo čas in prostor. Oblikovati trg zase znotraj podjetja v katerem delamo ali na trgu in biti neodvisni od že organiziranega delovnega mesta, predstavlja takim posameznikom največji izziv.

Dr. Danilo Turk: Prihajajo inovativne oblike poslovnih modelov in novi tipi zaposlitev.


Samopodoba in samo-motivacija

Osebnost je tisto, kar smo, samopodoba pa doživljanje samega sebe, sklop zaznav in predstav o sebi. Poznavanje lastnega tipa osebnosti in razčlenitev samopodobe nam pomaga do boljše ocene, samovrednotenja in samosprejemanja. Skrivnost motivacije in človekov uspeh je odvisen od oblikovane samopodobe, delovni rezultat je odvisen od kompetenc (sposobnosti) in motivacije. Pomembno je bistriti intuicijo in uživati pri tem, kar delamo. Zanimanje in radovednost, predvsem pa čustva in potrebe sodijo med primarne motivatorje, dosežki, odgovornost za svoje življenje, spoštovanje in priznanje, opaženost, pomembnost, sposobnost nekaj narediti samoiniciativno krepi nefinančne motivatorje.

Novak Djoković: Šele začel sem zmagovati.


Samo-vodenje in osebna učinkovitost

Dobro vodenje sebe pomeni iz sebe narediti učinkovito in uspešno osebo, sposobno dosegati rezultate, postati in ostati zaposljivi ter iz svojih darov, prednosti in izkušenj narediti več. Pomeni akcijo, ukrepanje, izvedbo, pretvarjanje znanja in truda v rezultate, delo v storilnost, učinkovanje v učinkovitost. Načela učinkovitega vodenja so usmerjenost k dosežkom, celovito razmišljanje, upravljanje s časom, osredotočanje na bistvo, vodenje s cilji, izkoriščanje prednosti za vrhunske dosežke, odprava motilcev, zaupanje in pozitivno razmišljanje, kar z drugimi besedami pomeni prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti.

Ivo Boscarol: Življenjski cilji morajo biti postavljeni previsoko, sicer zaradi pomanjkanja motivacije niso uresničljivi.


Vodenje skupin

Pridobljene veščine samo-vodenja vodja z lahkoto prenese na kolege, zaposlene in okolje. Razumevanje in izvajanje pravilnega vodenja drugih ima vsaj dve razsežnosti, t.j. sistematika in vsebina, kar pomeni najprej logično zgradbo delujočega sistema, nato ustrezno vsebino. Ker se vodenje nanaša na uresničevanje vizije, je potrebno pozornost nameniti motivacijskim praksam, ki so usmerjene v vsebino dela, povečanje odgovornosti, povečanje pooblastil za odločanje, v osebno napredovanje. Motivacija je povezana z osebnimi motivi, vrednotami in kompetentnostjo, z osebnim odnosom do naloge, sodelavcev, ciljev, zato sodoben vodja upošteva načela ustvarjalnega voditeljstva: realno vidi resničnost, ima pogum za predvidevanje novih možnosti in priložnosti ter navdihuje druge z lastnim delovanjem in zgledom.

 

Prof. dr. Fredmund Malik: Vodenje je poklic doseganja rezultatov.


Strateški in taktični akcijski načrt osebnega in kariernega razvoja

Pri strateškem načrtovanju moramo vedeti: Kje smo, s čim razpolagamo in kam želimo? Ocenimo svoje prednosti in slabosti, priložnosti in ovire na trgu! Vprašajmo se ali trg in okolje v katerem delujemo, naš produkt ali storitev potrebuje? Določimo strateške cilje! Določimo taktične cilje! Izberemo strategijo razvoja, izberemo pot!

Naredimo akcijski načrt vseh aktivnosti, postavimo 5-7 ključnih ciljev, določimo prioritete, vpeljemo minimalno potreben nadzor,….

Dr. Edward de Bono:  Za človeka sta ključni dve stvari, pomembnost in dosežek.

 


Telesna zmogljivost in vzdržljivost

Evolucija ni imela v mislih dolgih ur sedenja, telo potrebuje akcijo. Gibanje je dokazano tesno povezano z večjo produktivnostjo, manj bolezenskimi stanji in z manjšo odsotnostjo z dela. Zdrav delavec v dobrem bio-psiho-socialnem zdravju je ključ do uspeha podjetja, bolje rešuje svoje naloge, fizična aktivnost pospeši prekrvavitev možganov, s čimer se spodbudi pomnenje, kreativnost in odpravljanje stresa. Neaktivnost vodi v propad telesa, je podlaga številnim boleznim in pospešuje procese staranja. Zelo pomemben je nadzor telesne zmogljivosti in vzdržljivosti ter izdelati plan telesne aktivnosti. Tudi na delovnem mestu lahko poskrbimo za vsakodnevni odmerek s t.i. »Walking meetings«, 10 minutnimi aktivnimi odmori, vajami v pisarni.

 

Dr. Alojz Ihan, imunolog: Človek mora čutiti kako zelo je odvisen od svojega telesa, te igre celic, tkiv in hormonov.