Smernik številka 12 – julij 2013

Uvod – Trening sposobnosti

Desimir D. Ivanović – intervju

Kam plove moja barka – delavnica


TRENING SPOSOBNOSTI

 

Najpomembnejše je, da imamo jasno definirano osebno in profesionalno identiteto.

 

Da bi ugotovili ali je nekdo poklican za tisto, kar počne, ni treba, da ga vidimo pri delu. Dovolj je, da vidimo odprt obraz, njegove oči in zamaknjenost, ko z zanosom govori o tem, kar dela. Prav zanos je tisti, ki nam omogoča, da v nečem postajamo vedno boljši, si prizadevamo za dovršenost in mojstrstvo. Dovršenost je asimptota, je ustvarjalni dvom, ki krasi najuspešnejše na vseh področjih. Vedno znova se sprašujejo, ali so izkoristili vse rezerve in zaposlili vse svoje sposobnosti in odlike.

Redki odraščajo z zavestjo o svojih darovih in sposobnostih, drugim ostane, da grebemo in kopljemo po sebi, svojih občutkih in odzivih, da bi odkrili speče talente, ki tičijo v nas. Prav zalezovanje svojih občutkov nas pripelje v samorealizacijo in smisel, ki je večji od nas samih in je, kot je rekel že Carl Gustav Jung, življenjski cilj vsakega človeka. Bistvo razvoja posameznika je po Jungu v preraščanju ekstremnih delov osebnosti, njenih nasprotij in združevanju teh delov. Sčasoma se v posamezniku razvije posebna struktura, sebstvo, ki je dejanski center celotne osebnosti in je ključen za popolnejši izkoristek potencialov in talentov.

 

Današnji intervju in delavnica sta posvečena prav centru celotne osebnosti in notranji demokraciji oziroma ustvarjanju harmonije med umom, čustvi in telesom. Sta odgovor na marsikatero vprašanje sodobnega človeka.

                                                                                                                    Alenka Zdešar


Desimir D. Ivanović

Desimir D. Ivanović ima polnih štirideset let izkušenj na področju človekovega osebnega razvoja, treninga sposobnosti in spiritualnega raziskovanja. Nemiren in raziskovalen duh ga je vodil po svetu, na vse tri razvite celine sveta, v delo z ljudmi številnih narodov in kultur, na najrazličnejših področjih njihovega delovanja. To pot je skoraj v celoti prehodil s clearingom, sistemom teorije in prakse razvoja človeških virov. Svoja znanja podaja na zanj značilno umirjen, preudaren in razmišljujoč način, ki v sogovorniku vzbudi željo, da bi mu sledil.

Je diplomiran organizator dela, trener človeških potencialov in učitelj clearinga, mojster Aikida 2. dan. Kot trener, predavatelj, psihoterapevt in supervizor je delal v več evropskih državah, Ameriki, Kanadi in Avstraliji. Za njim je več kot šeststo strokovnih seminarjev in delavnic ter deset tisoč individualnih ur s posamezniki različnih narodnosti, kultur, izobrazb in problematik. Izdal je tri knjige »Aikido put celovitog razvoja«, »Da li sam ja normalan?« in »Od usamljenosti do odnosa«. Je ustanovitelj in vodja agencije za osebni razvoj, komunikacijo in svetovanje Diada, Zaječar.

Clearing je nastal v šestdesetih letih v Kaliforniji. Je metoda osebnega razvoja in psihoterapije, ki temelji na odkritju, da številni psihološki problemi nastajajo kot rezultat nesposobnosti ustvariti avtentičen in zadovoljujoč medoseben odnos. Cilj clearinga je povečanje človekovih sposobnosti in kompetenc, boljšega izkoriščenja potencialov in talentov ter izboljšanja odnosov z drugimi, prav to pa v interesu lastnega razvoja in obstanka potrebuje vsak posameznik in delovna organizacija.

V Sloveniji Clearing, kot teorija in praksa pomoči pri razvoju človeških sposobnosti, potencialov in prirojenih talentov, še ni zelo poznana. Vi uspešno delate kot trener clearinga več kot trideset let. Kako ste se srečali s tem?

S clearingom sem se srečal konec sedemdesetih v Beogradu. Bil sem mlad diplomirani inženir, zainteresiran za dve stvari, za organizacijo dela, iz česar sem tudi diplomiral in področje osebnega razvoja in spiritualnosti. V stalnem raziskovanju kaj je novega na teh področjih, predvsem v Angliji in Ameriki, sem od prijatelja psihologa, ki se je ravno takrat vrnil iz Amerike, prišel do informacije o clearingu. Brez oklevanja sem navezal stik s takratno Diada šolo v Kaliforniji. To je bil začetek dolgega in plodnega sodelovanja.

 

Kaj vas je pritegnilo, kaj je bilo tako drugačno, uporabno in koristno?

Gledano z današnjega vidika bi rekel, da je to obstoj celovitega, zgoščenega in doslednega sistema, ki je hkrati znanstven in tradicionalen. Je harmonija večne spiritualne tradicije Vzhoda in psihoterapevtske prakse Zahoda in ima bogat nabor praktičnih orodij.

Takrat me je pritegnila enostavnost, učinkovitost in prebojnost delovanja. Pred tem sem se ukvarjal z Jungom, z antropozofskim učenjem dr. Rudolfa Steinerja in Aikidom, japonsko borilno veščino. Vsa ta področja so zahtevala veliko napora in učenja, vendar realnih premikov v osebnem razvoju in napredovanju marsikdaj nisem jasno videl.

V čem se Clearing razlikuje od poznanih NLP, Transakcijske analize, Geštalt teorije? Kaj je njegova prednost? 

Clearing daje poudarek na razvoju osebnega zavedanja in dviguje sposobnosti za globje in kvalitetnejše odnose z drugimi. Prav ta globinski pristop pripelje do trajnih pozitivnih sprememb. Metoda NLP, ki ste jo omenili, se ukvarja z modeliranjem ali preprosteje, kako se iz negativnega mentalnega stanja prestavimo v pozitivnega. Upoštevati moramo, da za mnoge ljudi to ni vedno možno in da nobeno fiksirano mentalno stanje človeku ne pomaga. Tisto, kar človek potrebuje je popolna osvobojenost od mentalnih klišejev. Le tako se razvija njegova kreativnost, sposobnost odločanja in izbor najboljših možnosti. Nekaj podobnega je s Transakcijsko analizo, ki se ukvarja z ego stanji in komunikacijskimi modeli. V clearingu smatramo, da je ego samo eden in sicer površinski del človekovega uma in da manipulacije le na tem nivoju niso dovolj za resnične in trajne spremembe.

                           

Clearing je bližji Geštaltu in Freudovi psihoanalizi, z eno razliko. Medtem, ko je Freudov sistem nastal v času parnega stroja in prve svetovne vojne, je clearing nastal v šestdesetih letih v Kaliforniji, na začetku računalniške dobe, celo v istem geografskem prostoru, v Silicijevi dolini ter neposredni bližini Stenford univerze, najbolj pomembne izobraževalne ustanove na zahodni obali Amerike. Pristopi in orodja clearinga so zato odraz potreb sodobnega človeka in časa, tudi z vidika razvitosti jezika in svobode izražanja, kar je bistvenega pomena. Freud takrat svojim klientom ni mogel postavljati neposrednih vprašanj o njegovem seksualnem življenju. Da bi mogel raziskovati to pomembno področje posameznikovega življenja oziroma pomagal ozavestiti in podrediti mentalno in emocionalno patologijo v zvezi s tem, je razvil tehnike analize sanj in simbolov. V današnjem času klient pogosto že v prvem srečanju sam govori o svojih seksualnih problemih. Poleg tega hiter tempo današnjega življenja in preokupiranost s poslovnimi obveznostmi redkemu posamezniku omogoča luksuz lenarjenja in beleženja svojih sanj. Današnji prezaposleni poslovni ljudje vam bodo pogosto povedali, da jim kronično primanjkuje spanja in počitka, da se mesece ne spomnijo niti enega svojega sna.

Na katera področja življenja s to metodo lahko posežemo? 

Pristopi in orodja clearinga so univerzalno uporabni na vseh področjih človekovega življenja, tako osebnega, kakor tudi na področju profesionalnega treninga sposobnosti. Uporaba je odvisna od predhodnega izobraževanja, izkušenj in interesov izvajalca. Pedagog bo uporabljal clearing v izobraževalnem procesu pri svojem delu z otroki, psiholog ga bo uporabljal v psihoterapiji, medtem ko ga bodo poslovni ljudje uporabljali za doseganje in razvoj poslovnih veščin in kompetenc, kot so samozavest, vodenje, pogajanja, prodaja….

V mnogih letih prakse ste spoznali kje je clearing najbolj koristen, kje prinaša najboljše rezultate?

V zadnjih desetih letih sem se veliko posvečal uporabi metode v poslovni sferi, kako trenirati ljudi v podjetjih in državnih institucijah z namenom doseganja boljših rezultatov. Največ se ukvarjam s treniranjem bodočih izvajalcev clearinga in jim pomagam kasneje z redno supervizijo pri njihovem praktičnem delu. Obe področji sta mi svojevrsten osebni izziv.

Pri individualnem delu z ljudmi je težko najti osebo, ki ne bi dobila od clearinga konkretnih in večplastnih koristi. V psihoterapevtskem delu je uporaben pri delu z osebami, pri katerih na telesnem nivoju še ni opaziti patoloških sprememb in kot spremljajoča terapija pri številnih psihosomatskih obolenjih. Priporočamo jo osebam, ki imajo komunikacijske in relacijske probleme z ljudmi iz okolice ali so obremenjeni z raznimi tegobami mentalne narave, kakor tudi osebam, ki so emocionalno zavrte in zaradi tega izključene iz družbe, ki so v vsakodnevnem življenju postali emocionalno hladni, neobčutljivi in se nahajajo v neprestani borbi s svojimi občutki in tistim, ki trpijo zaradi občutka sramu in slabe vesti, kakor tudi ljudem, ki so ujeti v lastna kruta stališča, zaradi katerih ne najdejo izhoda iz trenutne ali kronične nevzdržne situacije.

Clearing priporočamo vsem, ki želijo doseči v življenju več, najsi bo na področju osebnih, družinskih, poslovnih ali drugih ciljev.

Kako je clearing pripomogel k vašemu osebnemu razvoju?

Večkratno. Z učenjem in uporabo clearinga na sebi sem se naučil, da lažje in svobodneje ravnam s svojim umom, da se ne izčrpavam v dolgotrajnih skrbeh in ne dopuščam, da bi potencialni konflikti z drugimi zdrseli v prepire in spore. To je privedlo do funkcionalnejše izrabe moje energije in mi hkrati omogoča bolj igrivo delovanje ter več osebne svobode, odprtost svojim in tujim čustvom, porast empatije in humanizma do ljudi nasploh, kakor tudi globjo in stalno spiritualno odprtost.

Zakaj mislite, da vedno več ljudi išče sebe, čuti potrebo, da odkrije svoje bistvo? Kaj se je spremenilo v zadnjih letih? 

Človek, kakor tudi celotna družba se razvija ali nazaduje in izginja, nikakor pa ne more stati na mestu. Razumevanje samega sebe in sveta, ki nas obkroža, je naša naravna potreba. Smo bitja z občutkom etike in imamo stalno potrebo, da preverjamo svoje postopke in obnašanja v razmerju do drugih. Delo na sebi in trening osebnih in profesionalnih sposobnosti so teme, ki so v direktni povezavi ne le z našim napredovanjem, pač pa celo obstojem.

Dnevno se soočamo z raznimi spremembami na osebnem, poslovnem, družinskem in širšem družbenem področju, ki zahtevajo zavzemanje novih stališč in pozicij. V eksistenčnem in poslovnem smislu je življenje postalo kompleksnejše in bolj dinamično, kar od posameznika zahteva, da pogosteje in hitreje sprejema kvalitetne odločitve, za katere mora biti v stanju prevzeti popolno  odgovornost. Če bolje in globje poznamo sebe in smo manj obremenjeni z mentalno in čustveno patologijo imamo možnost za sebe in svoje okolje ustvarjati boljše priložnosti. Vstopili smo v tako fazo razvoja, ko delo na sebi postaja imperativ obstanka.

Ljudje smo večplastna in kompleksna bitja. Kje je najbolje začeti, na čustvenem, spiritualnem, telesnem nivoju ali kje drugje? 

V clearingu govorimo o notranji demokraciji oziroma o ustvarjanju harmonije med umom, čustvi in telesom. Ker je človek tudi spiritualno bitje, obstaja tudi četrta, globja dimenzija. S katerim od štirih nivojev bomo začeli, je odvisno od posameznika in konkretne situacije.

Kaj bi rekli ljudem, ki iščejo najboljše v sebi, kako naj to naredijo? 

Vsi imamo v sebi dobro in slabo. Naš um je stkan iz teh parov nasprotij, ki se stalno menjajo in si često celo nasprotujejo. Naša mentalna shema je podobna šahovnici. Največ in najbolje kar lahko naredimo na sebi in za sebe je, da ustvarimo notranjo svobodo in izstopimo iz te igre dvojnosti in delitve. Biti moramo sposobni videti celoto in prevzeti popolno odgovornost za svoje življenje, ne da bi krivili druge ali celo družbo, v kateri živimo.

Naredili smo analizo veščin, sposobnosti in lastnosti, ki naj bi jih razvil vsak človek, ki se želi pomikati v smeri lastne realizacije in poslanstva. Ugotovili smo, da je zelo pomembna zavest o sebi, kreativnost, vztrajnost… Kaj je po vašem mnenju najpomembnejše?

Najpomembnejše je, da vemo, kdo smo, da imamo jasno definirano osebno in profesionalno identiteto. Tu se vse začne. Druga pomembna stvar je pogum. Pri svojem profesionalnem delu sem srečal mnogo nadarjenih ljudi, s številnimi osebnostnimi kvalitetami, ki se niso uspeli uresničiti v življenju. Skupni imenovalec vseh teh neuspehov je odsotnost poguma, da bi v določenih prelomnih trenutkih življenja sprejeli izzive. Tretja pomembna stvar je ostati osredotočen in se izogniti diktaturi uma ali sprejemanja odločitev zgolj na osnovi lastnih občutkov in trenutnih čustvenih stanj. Delovati moramo iz središča telesa, iz pozicije telesa, uma in čustev, ki smo ji rekli notranja demokracija. Če dodamo temu še kvalitete, ki jih navajate vi, kot so kreativnost, vztrajnost, podpora okolja, takrat imamo vse pogoje, da se uresničimo in postanemo junak svojega časa.

Imate občutek, da se z delom realizirate? Kako to občutite? 

Tako je, to je občutek samorealizacije. Občutim izpolnjenost in zadovoljstvo, brez slabe vesti in iskanja krivde pri sebi ali drugih.

Ali živite poslanstvo, opravljate s svojim delom življenjsko misijo? 

V kolikor posedujemo neko znanje ali redko specialnost, nas to obvezuje, da znanje predajamo in prenašamo na druge, sicer lahko pride do izgube le-tega. V zgodovini smo imeli tak primer, npr. izgubljena tehnologija izdelave rimske opeke. V preteklosti sem zelo veliko delal, v različnih sredinah in kulturah. Pridobljeno znanje in izkušnje sem zbral v svoji drugi knjigi »Od osamljenosti do odnosa«, ki je izšla v Beogradu leta 2011 in bila takoj prevedena v angleški in francoski jezik. S tem sem se oddolžil kolegom in svoji stroki ter hkrati sebi vrnil svobodo. Svojo prvo knjigo »Ali sem normalen?, ki se prav zdaj prevaja v slovenščino, bi želel videti v vseh knjigarnah v vaši državi, ker mislim, da ima ta knjiga misijo, da prispeva k izboljšanju duševnega zdravja vsakega posameznika.

Alenka Zdešar, Galerija življenja

                            Kam plove moja barka?

                                   Spiritual retreat program

 

 

27.-29. september 2013, hotel Dom Utrip Prvine

                               

V kolikšni meri lahko s seboj uspešno gospodarimo in koliko se tega zavedamo, v smislu, da realiziramo lastno avtentičnost in talente, ki jih naravno posedujemo?

 

Kako ugotoviti, kam plove naša barka?

Program, informacije in prijava