Smernik številka 6 – april 2013

Uvod – Najboljši življenjepis

Madi Sharma – video intervju

Vsi dosežki so se začeli z neko idejo

Ženske in moški: skupaj do ustvarjalnejšega napredka


NAJBOLJŠI ŽIVLJENJEPIS

Našli bomo pot za spremembe, če imamo vizijo in ideje, če ne, bomo našli izgovor.

Če se nam v glavi vrti slika, ki vizualizira naše dosežke in stanja v prihodnosti, jo prenesimo na papir, to je naša vizija. Dodajmo iskren povzetek v treh stavkih »kdo sem in kaj želim narediti.« To je naš življenjepis, ki je vreden več od diplom, potrdil in nazivov, ki danes niso več odločilni dejavniki uspeha.

Svet okoli nas se spreminja, oblikujejo se nove hierarhije, nove dolgoročne sile prihodnosti. Družba vedno bolj priznava inovativnost, izvirnost in uporabnost. Francoski profesor Jacques Attali meni, da je prihodnost v pozitivni ekonomiji, ki upošteva interese prihodnjih generacij in je koristna za čim več ljudi, tako s socialnega kot okoljskega vidika.

Večina idej se rodi iz bolečine, osebne nepotešene želje ali potreb drugih ljudi. Okolje nam jih pomaga razvijati, zato jih brez strahu delimo, kajti le množica idej pripelje do sprememb. Njihovo uresničevanje zahteva trdo delo, osredotočeno razmišljanje in stalno preizkušanje v praksi. Pomaga nam močna ukoreninjenost in povezanost z okoljem. S svojim prispevkom ga krepimo in okolje nas nato v našem delovanju močneje podpre. O idejah, povezanosti in soodvisnosti pišemo v dveh kratkih prispevkih, ki sledita intervjuju.

Današnja številka je posvečena osebi, ki je Gandhijevemu reku o spremembi dodala pristavek – brez izgovorov. S svojim delom dokazuje, da je vse možno, če verjamemo vase, opazujemo svet z odprtimi očmi in ušesi, se povezujemo in delamo brez izgovorov.
                                                                                                                          Alenka Zdešar


Madi Sharma

»Sam bodi sprememba, ki jo želiš za svet..”                            
„.. brez izgovorov” Mahatma Gandhi                Madi Sharma

Madi Sharma je ustanoviteljica ‘Madi Group’ – skupine neprofitnih in podjetij zasebnega sektorja s filozofijo ustvarjanja inovativnih idej z ‘lokalno akcijo in globalnim učinkom’. Je na čelu organizacije WESTT – Women’s Economic and Social Think Tank. Angležinja indijskega rodu je svojo uspešno zgodbo začela v domači kuhinji, kjer je ustanovila prvo podjetje, ki se je kmalu povečalo na 2 tovarni in 35 zaposlenih. Za ta dosežek je prejela častno nagrado Asian Woman of Achievement in UK’s Best Boss.  Je članica skupine delodajalcev Evropskega ekonomsko-socialnega odbora v Bruslju, aktivna pri vprašanjih v zvezi z malimi in srednjimi podjetji, izobraževanjem, hrano, družbeno odgovornostjo podjetij ter podjetništva. Je podpornica socialnega podjetništva in ženske inovativnosti, mednarodno priznana motivacijska govornica in predavateljica, njen zadnji projekt pa je portal www.entrepreneurenvoy.org, namenjen izmenjavi izkušenj, idej ter spodbujanju podjetništva.

Madi pravi, da je dan, ko s svojim delovanjem ne naredi spremembe v svetu, zanjo izgubljen. S svojo navdihujočo zgodbo, kako se je iz žrtve družinskega nasilja, brez izobrazbe in kot mati samohranilka odločila vzeti življenje v svoje roke dokazuje, da je vse mogoče, če se tako odločimo.  

Intervju z Madi

Andreja Cepuš, ARS, kreativno komuniciranje
 

Vsi dosežki so se začeli z neko idejo

»Če je bil človek izpostavljen različnim izkušnjam in situacijam, mu to koristi pri ustvarjanju novih idej.«
Hean-Tatt Ong

Podjeten človek ima strast, želi narediti neverjetne stvari, želi vračati družbi in ob tem ustvarjati dobiček. Uspeh je bolj kot kdajkoli odvisen od tega, kako dobro znamo izkoristiti svojo domišljijo in ustvariti nove ideje. Pravzaprav živimo zdaj eno najbolj razburljivih obdobij, ko se je treba boriti in vsak dan potrebujemo nov načrt, kako preživeti. Naše sposobnosti se na ta način pospešeno razvijajo in povezane z idejami so zagotovilo uspeha.

Treba je dati prostor iskrenemu razvoju kreativnosti in inovativnosti. Kreativno razmišljanje je boj proti depresiji in strahu, prebudi speče talente, razvija potenciale, lastnosti in sposobnosti, ki jih sicer sploh ne opazimo. Omogoča nam, da se ustavimo v sedanjosti, namesto da analiziramo preteklost in tuhtamo o prihodnosti.

Sodoben vodja, ki spodbuja inovativno delo svojih zaposlenih, jih usmerja naj pozabijo na omejitve svojih formalnih izobrazb in razvijajo raznoliko znanje. V njih budi drznost in navdih, da ustvarijo povezave tam, kjer jih še ni. Morda najdejo skupaj pot, ki bo celo na novo opredelila njihov posel.

Obstaja vrsta tehnik produciranja idej, vendar si tudi sami lahko na dnevnem nivoju pomagamo znebiti starih rutin, ki zavirajo nastanek novih idej, zato:

– krepimo zavedanje, da pri znanju ne gre zgolj za formalno izobrazbo, temveč za vsoto vseh vrst znanj in življenjskih izkušenj, ki smo jih pridobili z uporabo vseh petih čutov: vida, sluha, voha, okusa in dotika

– spodbujajmo svojo radovednost, da si naberemo večjo zalogo surovin, iz katerih bomo črpali gradivo za ustvarjanje novih idej


– učiti se moramo o predmetih, ki so izven našega področja dela ali študija


– berimo vsebine, ki jih do sedaj nismo, npr. o športu, znanosti, zdravju, umetnosti, da si razširimo obzorje


– lotimo se novih konjičkov, naučimo se novih veščin in jih pogumno preizkusimo


– razvijajmo domišljijo in igrivost, ki so oblike izražanja s katerimi smo prišli na svet


–  resno vzemimo kreativnost in upoštevajmo šesti čut, ki se imenuje intuicija


–  pogovarjajmo se z neznanci, da se naučimo nekaj novega o človeku, kulturi, zgodovini in načinu življenja nekega naroda

                                                             Alenka Zdešar, Galerija življenja


Ženske in moški: skupaj do ustvarjalnejšega napredka

»Če kaj vemo, potem nam je jasno, da ustvarjalnost in inovacija prihajata iz raznolikosti. Če imate ideje obeh spolov, vam bo šlo statistično boljše.«
                                            Dr. Nancy Adler

»Moški so rojeni za vodenje, ženske so rojene voditeljice,« je nekoč dejal G. Meredith, angleški pisatelj in pesnik. Resničnost njegove izjave potrjujejo današnje raziskave, ki utemeljujejo dejstvo, da so podjetja z višjim deležem žensk na vodilnih mestih, uspešnejša od tistih, ki imajo v upravnih odborih le moške. Pri tem ne gre za vprašanje razlikovanja med spoloma, še manj za tekmovanje ali dokazovanje, da so tudi ženske enako sposobne kot moški kolegi.

Prestop v človekoljuben princip
Za kaj torej gre? Gre preprosto za naravno dejstvo in zavedanje, da kot posamezniki in družba lahko napredujemo le, če se razvijamo skupaj skladno z novo zavestjo. Dvigniti se moramo nad ekonomsko organiziran način naše civilizacije in prestopiti v človekoljubni princip. Lastnosti ženskega principa v vodenju namreč vključujejo skrb, pozornost, intuicijo, občutek za estetiko in okolje. To so kvalitete, ki ljudem vzbudijo občutek varnosti in zavedanja, da lahko izrazijo svoje mnenje, idejo, talent. Raziskave kažejo, da podjetja z ženskami na čelu več investirajo v izobraževanje svojega kadra kot zaposlovalci na splošno. Na dolgi rok to pomeni večjo vrednost za posameznika in okolje.

Pravzaprav lahko navedemo 6 ključnih principov ženskega vodenja:
1.    Usmerjenost k vrednotam in etičnosti
2.    Holistični pristop
3.    Vključevanje in sodelovanje
4.    Svetovanje
5.    Deljenje vizij, vrednot in ciljev
6.    Gojenje zaupanja

Ko takšne kvalitete dodamo moškemu principu hitre akcije in skoka v napad, kadar gre za stresno situacijo, lahko govorimo o dobri navezi, ki poskrbi za najvišje dobro posameznika in okolja. ‘Ženske’ lastnosti niso rezervirane le za ženske, razvili so jih tudi zreli moški voditelji. Ti se zavedajo, da lahko bistveno prispevajo k boljšemu svetu s povezovanjem.

Do konkurenčnosti s harmonijo
Po ugotovitvah Svetovnega gospodarskega foruma so države, kjer moški in ženske večinoma uživajo enake pravice, gospodarsko precej bolj konkurenčne kot tiste, kjer imajo zaradi prepada med spoloma, ženske in dekleta omejen dostop do zdravstvenega varstva, izobrazbe, voljenih položajev in trga ali pa tega sploh nimajo. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ocenjuje, da kmetice, če imajo enak dostop do semen, gnojil in tehnologije kot moški, lahko zmanjšajo število nedohranjenih ljudi v svetu za 150 milijonov. Preneseno v podjetništvo, lahko ugotovimo, da vlaganje v mešane time ter usposabljanje, ženskam v poslu ne pomeni le to, da bodo lahko izboljšale življenja svojih družin, temveč bodo tudi pomembno ter ustvarjalno pripomogle k rasti gospodarstva svojih držav. Po mnenju Johna Kerrya, ameriškega zunanjega ministra si ameriški diplomati vsepovsod prizadevajo za polno vključenost žensk v mirovna pogajanja in prizadevanja za varnost, saj izkušnje žensk, njihovi interesi in pogledi za pogajalsko mizo lahko pripomorejo k preprečevanju prihodnjih konfliktov in oblikovanju trajnejšega miru.

Povezovanje – odskočna deska na poti k ustvarjanju boljšega sveta
Ni torej naključje, da se hkrati, ko govorimo o boljšem svetu, ustvarjalnejši družbi in inovativnih rešitvah, toliko govori tudi o ženskah. Tudi same se povezujejo v različna društva, združenja, organizacije, skupnosti, zato, da bi stopile na pravo mesto v družbi in prispevale h skupni dobrobiti. Ženska energija je pri tem posebnega pomena. Daje namreč prostor povezovanja, navdiha in zaupanja, kjer lahko posameznica lažje odkrije svoj dar v sebi, zgradi široko mrežo podobno mislečih in pri tem dobi vso podporo ter zagon, da stopi na svojo pot udejanjanja ideje ter sprejme odgovornost tudi na vodilnih mestih.
Visoko zavestna družba ve, da ne gre več za kvantiteto temveč kvaliteto našega razvoja, ki lahko nastopi le s harmonijo. Potrebujemo ženske in moške, ki bodo enakopravno in skupaj dali novo vrednost zdravim odnosom, spoštovanju človeka ter njegovih darov, ustvarjanju novih rešitev, etični družbi in trajnostnemu razvoju.

    Andreja Cepuš, ARS, kreativno komuniciranje