Odkrivanje in razvoj talentov

Talenti so najpomembnejši za razvoj posameznikov in podjetij. še večji izziv, kot odkriti, jih je razviti in izkoristi. Z različnimi metodami lahko ugotovimo, kaj v nas je tisto, kar bi bilo lahko zanimivo za druge, kaj lahko vnovčimo ter s tem koristimo sebi in drugim. S postavljanjem pravih vprašanj smo lahko bistveno bližje svojim talentov, z opazovanjem v konkretnih in simuliranih situacijah, samooceno in primerjavo z oceno drugih. Nujno je potrebna identifikacija ustreznih veščin, s katerimi talent lahko nadgradimo in ustvarjamo dodano vrednost.

Klaus Schwab, ustanovitelj svetovnega gospodarskega foruma v Davosu: Najbolj iskano bogastvo sveta ni kapital, ampak talent.


Ustvarjalno razmišljanje in generiranje idej

Ustvarjanje v poslu je nekaj, kar za druge predstavlja vrednost, korist, povečuje fleksibilnost in prilagodljivost posameznika ter organizacije. Ključni izziv je, kako iz enakih sestavin ustvariti novo vrednost. Naši možgani so narejeni za rutinsko razmišljanje, zato se je treba načrtno lotiti generiranja idej in jih razviti. Možnih je več metod pospeševanja kreativnosti in prebijanja stereotipov. Kreativni timi oz. posamezniki iščejo možnosti reševanja težav z nekonvencionalnimi metodami razmišljanja, ki bi jih le z logičnim načinom spregledali. Primer celostne strategije vključuje koordinacijo procesov sanjača, realista in kritika. Sanjač kreira nove ideje, realist jih pretvori v konkretne korake, kritik je kot filter in sredstvo za loščenje.

Dr. Edward se Bono: Dobri smo pri analizah, iskanju resnice, ne pa pri iskanju koristi.


Vrednote, zavzetost in strast

Osebna moč posameznika je v sistemu osebnih vrednot, ki vzbujajo zaupanje in izgradnjo osebne integritete. Povezanost s poslanstvom in vrednotami podjetja povečuje pripadnost in zavzetost za delo ter vključitev zaposlenih v delovanje in razvoj podjetja. Proces zavzetosti in pripadnosti krepimo z spodbujanjem idej za izboljšave, ki pokažejo kakšna je želja in zmožnost za prispevek posameznika k celoti.

Ivo Boscarol: Ena od razlik je prav gotovo ta, da zaposleni verjamemo v poslanstvo podjetja in njegove vrednote.